ข่าวด่วน กับกรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการฉับพลันในการกระจายข่าว

แม้ทุกวันนี้ อาชีพนักข่าว ดูเหมือนจะเป็นการทำงานหนึ่งที่สามารถค้นหาคำตอบและความเป็นจริงของทุกเรื่องได้อย่างล้ำลึก เพราะฉะนั้น อาชีพนักข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ปกติและใครก็สามารถที่จะเป็นนักข่าวได้ เพราะถ้าหากนักข่าวที่ไม่ดูแลรักษาจรรยาบรรณ และทำหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นความเป็นจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือกำไรบางอย่างที่จะได้รับ การโฆษณาชวนเชื่อหรือการกระจายข่าวสาร ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ฉะนั้น เหยี่ยวข่าวที่ดีจำเป็นจะต้องรักษาจรรยาบรรณของตนเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะการทำข่าวหรือการสรรหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดเนื้อหาข้อสงสัยต่าง ๆ ให้สิ้นสุดลงได้ด้วยดี ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องสบาย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในระยะเวลาจำกัด โดยเฉพาะข่าวที่มาในรูปแบบข่าวด่วนในยุคปัจจุบัน หากไม่มีฝีมือจริง ๆ ก็คงลำบากที่จะได้ข่าวนั้นมา  …