เมื่อความฝันสามารถบ่งบอกเรื่องล่วงหน้าได้ การทำนายฝัน จึงเป็นเรื่องที่น่าหลงใหล

นับตั้งแต่สมัยโบราณชาวไทยมีความเชื่อในเรื่องของลางร้ายมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ลางบอกเหตุที่เป็นเรื่องราวของความฝัน เพราะว่า หลายคึนเชื่อว่าความฝันของเราเกิดจากการบันดาลใจของสิ่งที่มองไม่เห็น ให้เราได้เห็นเรื่องราว ที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต ภายในรูปแบบของความฝัน หรือ อาจจะเป็นแค่เพียงจิตใต้สำนึกของเราเองก็ได้  แต่ศาสตร์ที่จะบอกว่าเรื่องราวที่ป็นความฝันของเรานั้นมีความหมายว่าเช่นใด และจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต อย่างการทำนายฝันก็ได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างมากนับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพราะ คนไทยมีพื่นฐานความเชื่อในเรื่องของโชคลางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงทำให้เชื่อเรื่องของการทำนายทายทักต่างๆ เป็นเรื่องโดยทั่วไป โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการทำนายฝัน เพราะ การทำนายฝันตามความเชื่อแล้วสามารถที่บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างแม่นยำไม่น้อยกว่าการทำนายแบบอื่นเชียว นอกจากนี้แล้วการทำนายฝันยังเป็นเรื่องของการบอกเรื่องราวความฝันให้คนอื่นรู้ และทำข้อแก้ไขความฝันนนั้นให้ร้ายกลับเป็นดีได้อีกด้วย ความฝันยกเว้นจะมาจากจิตใต้สำนึก หรือ ความทรงจำของเราแล้วในบางช่วงความฝันก็คงมาจากการดลใจของสิ่งที่มองไม่เห็น…